top of page
seguro-contra-terceros-responsabilidad-civil-tucuman.jpeg

ادعاها

فرم زیرراپرکنید 

با تشکر برای ارسال!

مراکز خدمات

 

ماشین آسیب دیده خود را رها کنید، یک کرایه بردارید و بروید.

به همین راحتی است. 

تعمیرات خودرو

 

یک ادعا را در چند دقیقه گزارش دهید - اما برای شما راحت‌تر است. از ما بخواهید تعمیرات شما را همراه با ادعای شما مدیریت کنیم، سپس وضعیت تعمیر خودرو و پرداخت های پرداخت شده بر اساس ادعای شما را پیگیری کنیم. اگر فوراً به کمک نیاز دارید، می توانیم کمک های کنار جاده ای را ترتیب دهیم. 

فرم درخواست بیمه را دانلود کنید

چگونه می توانم شکایت کنم؟
istockphoto-1257231138-612x612_edited.pn
bottom of page